File Host vào Facebook cho tháng 4/2013

file-host-softfreevn.com

Tình hình là mấy ngày nay các dẫy IP củ trước đây vào facebook được thì nay đã bị chặn hoặc server đã die.

Nay xin cung cấp các bạn 1 dãy IP mới vào facebook cho tháng 4.

Dẫy 1: rất Ok

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Dãy 2:

173.252.110.27 facebook.com
66.220.151.34 vupload.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
184.26.136.57 static.ak.facebook.com
173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com
69.171.237.36 secure.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
66.220.145.65 ns5.facebook.com
69.171.245.32 ns4.facebook.com
66.220.151.20 ns3.facebook.com
69.171.255.12 ns2.facebook.com
69.171.239.12 ns1.facebook.com
173.252.110.27 login.facebook.com
173.252.110.27 graph.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
184.26.136.83 creative.ak.fbcdn.net
173.252.110.27 connect.facebook.com
69.171.241.10 chat.facebook.com
173.252.110.27 blog.facebook.com
173.252.99.10 bigzipfiles.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com
173.252.110.27 api.facebook.com
184.26.142.43 profile.ak.fbcdn.net
184.26.136.88 photos-h.ak.fbcdn.net
184.26.136.139 photos-g.ak.fbcdn.net
184.26.136.67 photos-f.ak.fbcdn.net
184.26.136.96 photos-e.ak.fbcdn.net
184.26.136.73 photos-d.ak.fbcdn.net
184.26.136.112 photos-c.ak.fbcdn.net
184.26.136.75 photos-b.ak.fbcdn.net
184.26.136.89 static.ak.fbcdn.net
184.26.136.122 photos-a.ak.fbcdn.net

Bước 1: Nếu ko save đc vào host (Win7), các bạn Click chuột phải vào file host => Properties

file-host-softfreevn.com-4

Bước 2: Chọn thẻ Security => Chọn Users (Tìm đến user bạn đang sử dụng)=> Nhấn vào Edit để chỉnh sửa lại phân quyền cho file host

file-host-softfreevn.com-2
Bước 3 : Nhấn vào Users để chỉnh sửa sao đó chọn Full Control => Apply => OK
file-host-softfreevn.com-3
Hoàn thành xong quá trình ở trên là các bạn có thể chỉnh sửa flie host và save lại được rồi!
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD KHI CÓ QUẢNG CÁO
Nếu bài viết hay, hãy nhấn LIKE (Thích) để ủng hộ và khích lệ người viết. Cảm ơn!
No Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *